Образ замку леді Альми в «Легенді про лицаря Гюйона» Е. Спенсера

  • L. P. Pryvalova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: алегорія, емблема, помірність, krasis, Відродження, Єлизвета Тюдор

Анотація

Головний герой книги II поеми Спенсера персоніфікує ідею помірності. Це одна з кардинальних чеснот античності. Ії розуміли як гармонію або рівновагу між трьома частинами душі – вегетативною, почуттєвою та раціональною, як середину між крайнощами надміру та нестачі. Знаходження цієї чесноти вважали необхідним етапом у досягненні лицарського ідеалу. Ренесансні уявлення про помірність досить близькі до античних термінів krasis та аkrasis. У пошуках рівноваги та гармонії лицарь Гюйон має отримати перемогу над злою чародійкою Акрасією. Свій ідеал помірності Спенсер втілює у емблемному образі замка леді Альми. Аналогії між пропорціями замка та тілом людини були традиційними для літератури Відродження. Свою подорож замком Гюйон починає на нижчому рівні – у їдальні та кухні, які ототожнюються з вегетативною частиною душі. Потім Гюйон підіймається до вітальні-серця, де знаходяться пристрасті, емоції, усі почуттєві сприймання людини. Кульмінація відбувається у вежі-голові. Тут мешкають три мудреця – фантазія, розум та пам’ять. Альма як алегорія розуму не має свого місця у замку, але їй підкоряються усі його мешканці.

Посилання

Платон. Диалоги [ Текст ] / Платон / [пер. с древнегpеч]. – Харьков: «Фолио», 2001. – 384 с.

Таруашвили Л. И. Тектоника визуального образа в поэзии античности и христианской Европы: к вопросу о культурно-исторических предпосылках ордерного зодчества [Текст] / Л. И. Таруашвили. – М. : Языки русской культуры, 1998. – 376 с.

Berger H. The Allegorical Temper: Vision and Reality in Book II of Spenser’s Faerie Queene [ Text ] / Harry Berger. – Yale Univ. Press, 1967. – 378 p.

Brooks-Davies D. Spenser’s Faerie Queene. A Critical Commentary on Books I and II [ Text ] / D. Brooks-Davies. – Manchester Univ. Press, 1977. – 310 p.

Spenser E. The Second Book of The Faerie Queene Containing The Legend of Sir Guyon, or of Temperance [ Text ] / E. Spenser // Works of Edmund Spenser; ed. by R. Morris. – Lnd.: Macmillan, 1906. – P. 79 – 154.

Wells R. H. Spenser’s Faerie Queene and the Cult of Elizabeth [ Text ] / R. H. Wells. – Lnd., 1983. – P. 52 – 73.

Як цитувати
Pryvalova, L. P. (1). Образ замку леді Альми в «Легенді про лицаря Гюйона» Е. Спенсера. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 19. вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/102