Мови видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Періодичність: 1 раз на рік.

Відповідальний редактор: Потніцева Тетяна Миколаївна

Заступник відповідального редактора: Ватченко Світлана Олексіївна

Відповідальний секретар: Максютенко Олена Валеріївна / Пічугіна Тетяна Євгенівна

Редакційна колегія:

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 23495-13335 ПР від 02.07.2018 р.

Основні напрямки статей у журналі: історія літератури країн Західної Європи та США, історія російської літератури, компаративістика, теорія літератури.

Key title: Vìd baroko do postmodernìzmu

Abbreviated key title: Vìd baroko postmod.

Parallel title: From Baroque to Postmodernism

Variant title: Ot Barokko do Postmodernisma

ISSN print: 2312-3036

ISSN online: 7232-3078