Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць

Заснований у 1996 році збірник наукових праць «Від бароко до постмодернізму» друкує оригінальні наукові статті, які містять результати досліджень з теорії літератури, компаративістики та історії новочасної західноєвропейської, російської та української літератур ‑ від доби Відродження до епохи Постмодерну. Пріоритетним напрямом презентованих у збірнику студій є вивчення поетики, семантики, рецепції та перекладів творів світової літератури в контексті національного розвитку культури.

Збірник наукових праць «Від бароко до постмодернізму» внесений до Переліку наукових фахових видань України (наказ № 1328 від 21.12.2015 року).


Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць

Мови видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Періодичність: 1 раз на рік.

Відповідальний редактор: Потніцева Тетяна Миколаївна

Заступник відповідального редактора: Ватченко Світлана Олексіївна

Відповідальний секретар: Максютенко Олена Валеріївна / Пічугіна Тетяна Євгенівна

Редакційна колегія:

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 23495-13335 ПР від 02.07.2018 р.

Основні напрямки статей у журналі: історія літератури країн Західної Європи та США, історія російської літератури, компаративістика, теорія літератури.

Key title: Vìd baroko do postmodernìzmu

Abbreviated key title: Vìd baroko postmod.

Parallel title: From Baroque to Postmodernism

Variant title: Ot Barokko do Postmodernisma

ISSN print: 2312-3036

ISSN online: 7232-3078
Журнал зареєстровано у міжнародних наукових базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.